Ansatte


Daglig leder/Aut.regnskapsfører: Tommy Olsen 639 93 785, 951 50 645, tommy@aktiva-regnskap.no


Aut.regnskapsfører: Anita Jellum 639 93 785, 947 95 923, anita@aktiva-regnskap.no


Regnskapsmedarbeider: Caia Haugsbakk 639 93 785, 920 63 947, caia@aktiva-regnskap.no