Om oppdragene.

Regnskapsførsel:

 • Aktiva Regnskap AS benytter seg av Visma Business regnskapsprogram
 • Vi utfører alt som er nødvendig for at regnskapet skal være riktig i hht. lover og forskrifter. Vi utarbeider og sender inn rapporter som er lovpålagte.Disse rapportene blir elektonisk innsendt via Altinn og kundene mottar rapporter etter behov. Det utarbeides resultatrapport og balanserapport samt oversikt over kunde- og leverandørreskontro etter hver termin.

Lønn

 • Her benytter vi Huldt & Lillevik system 4
 • Vi beregner lønn ut i fra tilsendte opplysninger/timelister fra våre klienter
 • Vi overfører lønn direkte fra bedriftskonto til ansattekonto samt overfører skattetrekk.
 • Det utarbeides terminoppgaver og innsendelse av disse elektronisk via Altinn og årsoppgjør på lønn med utsendelse av Lønns- trekkoppgaver til alle ansatte.

Fakturering

 • Her benytter vi samme program som regnskap.
 • Fakturaer blir sendt fra oss etter mottatt grunnlag fra klienten.
 • Disse blir registrert og bokført direkte i regnskapsprogrammet.
 • Vi sender også purringer og inkasso på ubetalte fakturer

Årsoppgjør

 • Vi benytter Finale årsoppgjør og Finale skatt til dette.
 • Her utarbeider vi fullstendig årsoppgjør for enkeltmannsforetak og aksjeselskaper
 • Skatteberegninger blir utarbeidet sammen med fullstendig årsoppgjør
 • Vi ordner også innsendelse av aksjonæreregisteret.
 • Offentlig regnskap med noter og styrets årsberetning bistår vi også med.
 • Alle oppgavene blir innsendt elektronisk via Altinn

Forretningsførsel

 • Noen ønsker at vi skal gjøre "alt"
 • Det gjør vi gjerne, med alt mener vi betaling av egne fakturaer, bokføring, utfaktuering osv.
 • Dette ordner vi etter næremere avtaler.